Kodi 19.4

Kodi 19.4

Team-Kodi – 60,2MB – Shareware – Android Mac
ra khỏi 3 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Kodi® (trước đây được gọi là XBMC™) là một trung tâm phương tiện truyền thông phần mềm đoạt giải thưởng miễn phí và mã nguồn mở (GPL) để phát video, âm nhạc, hình ảnh, trò chơi và nhiều hơn nữa. Kodi chạy trên Linux, OS X, Windows, iOS và Android, tính năng một giao diện 10-foot người dùng để sử dụng với đài truyền hình và điều khiển từ xa. Nó cho phép người dùng chơi và xem phần video, âm nhạc, podcast, và các tập tin phương tiện truyền thông kỹ thuật số từ địa phương và phương tiện lưu trữ mạng và internet. Diễn đàn và Wiki của chúng tôi bursting với kiến thức và giúp đỡ cho quyền người dùng mới đến các nhà phát triển ứng dụng. Chúng tôi cũng có các trang web hữu ích của Facebook, Google +, Twitter và Youtube.

Tổng quan

Kodi là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Team-Kodi.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.450 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Kodi là 19.4, phát hành vào ngày 03/03/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/10/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 19.4, được sử dụng bởi 24 % trong tất cả các cài đặt.

Kodi đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Mac. Tải về tập tin có kích thước 60,2MB.

Người sử dụng của Kodi đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Kodi!

Cài đặt

người sử dụng 2.450 UpdateStar có Kodi cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Team-Kodi
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.